Bedenktijd/Ontbindingsrecht 

Bij de aankoop van product(en) heeft de u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken kunt u het product(en) met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan With Love Wrapped, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies retourneren. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product(en) kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken kunt u doen middels het modelformulier. Nadat u dit kenbaar heeft gemaakt dient u het product(en) binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien u na afloop van het genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht én het product niet With Love Wrapped heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping:

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal With Love Wrapped dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Bedenktijd Herroepingsrecht Formulier Webshop
Word – 4,8 KB 174 downloads