Garantie 

With Love Wrapped zal er alles aan doen om uw bestelling met grote zorgvuldigheid te verpakken en te verzenden.  Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat uw bestelling beschadigd raakt tijdens de verzending of dat er iets anders is waardoor u aanspraak kunt maken op de garantie.

Verkeerd geleverde producten:

Deze dienen uiterlijk binnen 1 week na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Vermeld hierbij:

 • Uw naam
 • Uw bestelnummer
 • Datum van ontvangst 
 • Reden van aanspraak op garantie 

Meldingen na 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

Beschadigd door verzending:

Is uw bestelling beschadigd aangekomen? Wanneer u aan de buitenkant van het pakket al een beschadiging kunt zien, neem het product dan niet aan en vraag de bezorger om hier een melding van te maken. Wanneer u het product toch heeft aangenomen en er later achter komt dat de verpakking beschadigd is, controleer dan of er een defect aan het product is. Is dit het geval, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Vermeld hierbij:

 • Uw naam 
 • Uw bestelnummer
 • Het item waar het om gaat
 • En stuur minimaal 2 foto's mee

Meldingen na 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en uw bon voor de juiste verwerking.

De garantie geldt niet indien:

 • U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.