Disclamer

Hoewel wij altijd proberen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, geven wij geen garantie dat de aangeboden informatie op onze webshop juist, volledig of actueel is. Beslissingen door gebruiker op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Wij werken met Informatie van derden betreffende producten en diensten.

With Love Wrapped kan niet garanderen dat With Love Wrapped foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer With Love Wrapped hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat With Love Wrapped de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. With Love Wrapped aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. Informatie op dergelijke internetsites, is door With Love Wrapped niet geverifieerd.

Voor het inloggen op de webshop van With Love Wrapped wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in de ‘Uw Account’ . Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot het ledengedeelte van de webshop van With Love Wrapped.

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.